به جرات می‌توان گفت مطالبی در این دوره می‌آموزید که سکوی پرتاب شغلی و مالی شما خواهد بود. این مطالب هیچ گاه در دانشگاه‌ها آموزش داده نمی‌شود، چون ماهیتی کاملا تجربی و حرفه‌ای دارد.

توجه: این دوره مناسب دوستانی که به باور کسب درآمد رویایی نرسیده‌اند نمی‌باشد!

پیش نیاز‌ها

  • پیشنیاز بطور کامل در دوره گنجانده شده است

آنچه در این دوره می‌آموزید:

* پیش نیازها و مفاهیم اولیه * چرخه عملیات قبل از دادرسی مالیاتی * مراجع دادخواهی * طبقه‌بندی قوانین * ابلاغ و سرنوشت ابلاغ * بند 3 ماده 244 ق م م * زمان قانونی دعوت به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی * اخذ گزارش رسیدگی و لایحه نویسی * بند 3 ماده 97 ق م م (از سال 1398 حذف گردیده است) * مرحله 238 (توافق با رئیس امور مالیاتی) * تبصره 3 ماده 147 ق م م * ماده 156 ق م م * هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی * هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی * هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر * برگ اجرائی (توقیف اموال) * ماده 167 ق م م * هیئت 216 ق م م (ناجی مودی) * لایحه نویسی جهت هیئت حل اختلافات مالیاتی * VAT مالیات بر ارزش افزوده * ماده 29 (مالیات بر ارزش افزوده) * شورای عالی مالیاتی * ماده 259 ق م م (ناجی مودی) * لایحه شورای عالی مالیاتی * هیئت 251 مکرر ق م م * اعتراض همزمان به دیوان عدالت اداری * دیوان عدالت اداری

برنامه آموزشی

زمان کل: 02:12:02 تعداد کل درس: 5 درس

    محتوایی جهت نمایش وجود ندارد

توسط دکتر محمود عسلی

دوره صفر تا 100 دادرسی مالیاتی

دردوره های حسابداری

تعداد دانشجویان 0
  • پیشنیاز بطور کامل در دوره گنجانده شده است
  • 6 کلاس‌
  • 02:12:02

توسط دکتر محمود عسلی

دوره صفر تا 100 دادرسی مالیاتی

دردوره های حسابداری

تعداد دانشجویان 0
  • پیشنیاز بطور کامل در دوره گنجانده شده است
  • 6 کلاس‌
  • 02:12:02